Criteria

Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap

Criteria Plaquette

4. Mogelijkheid voor meer impact in de toekomst:
De inschrijving heeft herhalingspotentieel en/of kan worden opgeschaald. De organisatie inspireert/daagt uit/informeert andere organisaties actief met de inschrijving, bijvoorbeeld door deelname aan netwerkbijeenkomsten, conferenties, workshops, rondleidingen, etc.

Innovativiteit van de inschrijving
De inschrijving kenmerkt zich als uniek en innovatief, d.w.z.: met de inschrijving wordt aantoonbaar milieuwinst en/of sociale/maatschappelijke winst bereikt ten opzichte van alternatieve producten, diensten en productieprocessen met behoud of uitbreiding van functionele eigenschappen.

Commitment bij de organisatie voor de inschrijving en voor duurzaamheid en innovatie in het algemeen
Duurzaamheid en innovatie zijn verankerd in de missie, visie en strategie van de organisatie. De voortgang op duurzaamheids- en sociale/maatschappelijke doelstellingen wordt gemonitord en is inzichtelijk. Innovatie wordt binnen de organisatie gestimuleerd en de organisatie heeft toekomstplannen met de inschrijving.

 

Klik hier voor het reglement van de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap

Contact

Secretariaat
Koning Willem I Stichting
drs. Gert van der Houwen MSc,
Secretaris

Contactpersoon
Romy Blankenspoor

Postadres:
Kapteynstraat 1, Suite 140
2201 BB Noordwijk
Telefoon: 070 - 20 60 171
Email:

Volg ons op social media

Contact