Aanmeldprocedure

Voorselectie, nominaties en reglement

Inschrijvingsprocedure Plaquette

De inschrijving voor de Koning Willem I Prijzen 2024 start op 1 september 2023. 

Vakjury en nominaties
De vakjury van de Koning Willem I Stichting beoordeelt de inzendingen voor de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap en selecteert een top 12. De vakjury draagt vervolgens drie genomineerden voor aan het bestuur, met een advies voor de definitieve winnaar. In de bestuursvergadering van de Koning Willem I Stichting wordt de winnaar vastgesteld. Tijdens de feestelijke uitreikingsavond wordt de winnaar bekendgemaakt door Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.

European Business Awards for the Environment
De bedrijven uit de top 12 kunnen zich ook inschrijven voor de European Business Awards for the Environment (EBAE) via de website ec.europa.eu/environment/awards.

Reglement
Vanzelfsprekend staat uw onderneming te goeder naam bekend. Door u aan te melden, verklaart u kennis te hebben genomen van het reglement van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap en in te stemmen met de daarin neergelegde regelingen. U verklaart ook dat u bereid bent mee te werken aan de daarin neergelegde selectie- en nominatieprocedure en met een vertegenwoordiging van uw onderneming deel te nemen aan de feestelijke uitreikingsceremonie. Opgemerkt wordt dat de ceremonie altijd wordt bijgewoond door de genomineerden. De namen van die genomineerden worden uiteraard tijdig bekend gemaakt.

Klik hier voor het reglement van de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap