Aanmeldprocedure

Voorselectie, nominaties en reglement

Inschrijvingsprocedure Plaquette

Reglement
Vanzelfsprekend staat uw onderneming te goeder naam bekend. Door u aan te melden, verklaart u kennis te hebben genomen van het reglement van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap en in te stemmen met de daarin neergelegde regelingen. U verklaart ook dat u bereid bent mee te werken aan de daarin neergelegde selectie- en nominatieprocedure en met een vertegenwoordiging van uw onderneming deel te nemen aan de feestelijke uitreikingsceremonie. Opgemerkt wordt dat de ceremonie altijd wordt bijgewoond door de genomineerden. De namen van die genomineerden worden uiteraard tijdig bekend gemaakt.

Klik hier voor het reglement van de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap

Contact

Secretariaat
Koning Willem I Stichting
drs. Gert van der Houwen MSc,
Secretaris

Contactpersoon
Romy Blankenspoor

p/a VDH Bestuurszaken
Wolga 5
2491 BK Den Haag
Telefoon: 070 - 20 60 171
Email:

Volg ons op social media

Contact