Aanmeldprocedure

Voorselectie, nominaties en reglement

Inschrijvingsprocedure Koning Willem I Prijs

De inschrijving voor de Koning Willem I Prijzen 2024 start op 1 september 2023. 

Selectiecommissies
De vier Regionale Selectiecommissies, die onder meer bestaan uit vooraanstaande ondernemers uit de regio waar uw onderneming is gevestigd, maken een voorselectie op basis van de aanmeldingsformulieren. Vervolgens vindt de selectie plaats aan de hand van presentaties en bedrijfsbezoeken. Elke selectiecommissie draagt in twee categorieën maximaal drie kandidaten voor. De categorieën zijn Grootbedrijf (meer dan 250 werknemers) en MKB (tot en met 250 werknemers).

Genomineerden en winnaars
De bestuursadviescommissie legt voor beide categorieën drie genomineerden voor aan het bestuur. In de bestuursvergadering van de Koning Willem I Stichting worden de winnaars geselecteerd. Tijdens de feestelijke uitreikingsavond worden de winnaars bekend gemaakt door Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.

Reglement
Vanzelfsprekend staat uw onderneming te goeder naam bekend. Door u aan te melden, verklaart u kennis te hebben genomen van het reglement van de Koning Willem I Prijs en in te stemmen met de daarin neergelegde regelingen. U verklaart ook dat u bereid bent mee te werken aan de daarin neergelegde selectie- en nominatieprocedure en met een vertegenwoordiging van uw onderneming deel te nemen aan de feestelijke uitreikingsceremonie. Opgemerkt wordt dat de ceremonie altijd wordt bijgewoond door de genomineerden. De namen van die genomineerden worden uiteraard tijdig bekend gemaakt.

Klik hier voor het reglement van de Koning Willem I Prijs