Een betrokken organisatie

Oog voor details

Bestuur

Het bestuur van de Koning Willem I Stichting bestaat uit:

Erevoorzitter

Hare Majesteit Koningin Máxima

Voorzitter

Dhr. prof. dr. K.H.W. Knot
President De Nederlandsche Bank N.V.

Secretaris

Dhr. drs. G. van der Houwen

Penningmeester

Dhr. M.J. van der Vegte RA
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Bestuursleden

Dhr. mr. drs. ing. D. Duijzer Nive
Dhr. mr. B. Haverlag Instituut Nederlandse Kwaliteit
Mw. M. van der Laan Nederlandse Vereniging van Banken
Dhr ir. R.P. Lapperre Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Dhr. C. Meeuwis De Maatschappij 
Mw. J.C. Meyboom-Fernhout Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
Dhr. mr. N.R. Onkenhout Nederlandse Loterij
Dhr. ing. M.C.J. van Pernis Beroepscommissaris en toezichthouder
Mw. G. Prins Kamer van Koophandel
Mw. A.M.A.E. Rakhorst Ondernemer en eigenaar duurzaamheid.nl
Mw. I. Thijssen Voorzitter van VNO-NCW
Dhr F.W. Vijselaar Ministerie van Economische Zaken
Dhr. J. Vonhof Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Contact

Secretariaat
Koning Willem I Stichting
drs. Gert van der Houwen MSc,
Secretaris

Contactpersoon
Romy Blankenspoor

p/a VDH Bestuurszaken
Wolga 5
2491 BK Den Haag
Telefoon: 070 - 20 60 171
Email:

Volg ons op social media

Contact