Een betrokken organisatie

Oog voor details

Bestuur

Het bestuur van de Koning Willem I Stichting bestaat per 1 juni 2017 uit:

Erevoorzitter

Hare Majesteit Koningin Máxima

Voorzitter

Dhr. prof. dr. K.H.W. Knot
President De Nederlandsche Bank N.V.

Secretaris

Dhr. drs. G. van der Houwen MSc RAE

Penningmeester

Dhr. M.J. van der Vegte RA
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants

Bestuursleden

Dhr. mr. drs. ing. D. Duijzer Nive
Dhr. dr. B. Leeftink Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Mw. D.P. de Jonge De Maatschappij | De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
Mw. drs. C. Zuiderwijk Kamer van Koophandel Nederland
Dhr. mr. B. Haverlag Instituut Nederlandse Kwaliteit
Dhr. ir. G.J.M. Schotman Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
Dhr. J. Vonhof Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Mw. A.M.A.E. Rakhorst Ondernemer en eigenaar duurzaamheid.nl
Dhr. ir. R.P. Lapperre Directeur-generaal Milieu en Internationaal, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Dhr. mr. N.R. Onkenhout Nederlandse Loterij
Dhr. ir. M.C.J. van Pernis Beroepscommissaris en toezichthouder
Dhr. drs. J. de Boer VNO-NCW
Dhr. drs. Chr. P. Buijink Nederlandse Vereniging van Banken

Contact

Secretariaat
Koning Willem I Stichting
drs. Gert van der Houwen MSc,
Secretaris

Contactpersoon
Romy Blankenspoor

p/a VDH Bestuurszaken
Wolga 5
2491 BK Den Haag
Telefoon: 070 - 20 60 171
Email:

Volg ons op social media

Contact