Beloning

voor duurzaam ondernemerschap

Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap

Eenmaal per twee jaar reikt de Koning Willem I Stichting de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap uit. Deze prijs komt voort uit het Ei van Columbus, een prijs die ooit door de Rijksoverheid in het leven was geroepen.

De stichting wil met de Plaquette duurzame innovaties belonen. Voor deze prijs maakt de stichting geen onderscheid tussen Grootbedrijf of MKB.

Contact

Secretariaat
Koning Willem I Stichting
drs. Gert van der Houwen MSc,
Secretaris

Contactpersoon
Romy Blankenspoor

p/a VDH Bestuurszaken
Wolga 5
2491 BK Den Haag
Telefoon: 070 - 20 60 171
Email:

Volg ons op social media

Contact