Een betrokken organisatie

Oog voor details

Jury Koning Willem I Plaquette

De Koning Willem I Prijs wordt toegekend door het bestuur. De vier Regionale Selectiecommissies, die onder meer bestaan uit vooraanstaande ondernemers uit de regio, maken een voorselectie op basis van de aanmeldingsformulieren, waarna de selectie plaatsvindt aan de hand van presentaties en bedrijfsbezoeken.

Elke selectiecommissie draagt in twee categorieën maximaal drie kandidaten voor. De categorieën zijn Grootbedrijf (meer dan 250 werknemers) en MKB (tot en met 250 werknemers). Vervolgens draagt de bestuursadviescommissie voor beide categorieën drie genomineerden aan het bestuur voor. In de bestuursvergadering van de Koning Willem I Stichting worden de uiteindelijke winnaars geselecteerd.

De Koning Willem I Plaquette wordt ook toegekend door het bestuur. Bij deze prijs beoordeelt een vakjury de inschrijvingen en maakt een Top 12 bekend. Deze ondernemingen mogen zich tevens inschrijven voor de European Business Awards for the Environment (EBAE) via de website http://ec.europa.eu/environment/awards.

De vakjury van de Koning Willem I Stichting draagt na de bekendmaking van de Top 12 aan het bestuur drie genomineerden voor, met een advies voor de definitieve winnaar. In de bestuursvergadering van de Koning Willem I Stichting wordt de uiteindelijke winnaar geselecteerd.

De vakjury voor de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap bestaat per 1 juni 2017 uit:

Voorzitter

Mw. A.M.A.E. Rakhorst
Ondernemer en eigenaar duurzaamheid.nl

Leden

Dhr. J.C. Bijlsma MAGMA Publicaties
Dhr. ir. R.H. Bossert Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht onderzoek / Kamer van Koophandel
Dhr. R.H.T.H. Koornstra Tendris
Mw. M. van der Heijden MVO Nederland
Dhr. L.W. Lageweg Aanjager en bestuurder,
kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel
Dhr. dr. ir. H. Nijhuis Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Mw. prof. dr. H.S.M. Kort Hogeschool Utrecht - Lectoraat Vraaggestuurde Zorg
Dhr. ir. T. Wagenaar MBA  
Mw. mr. drs. M. Minnesma MBA Stichting Urgenda
Dhr. H. Hollander RA Share Impact Accountants
Dhr. ing. R.J.P. Baan Koppert Cress
Prof. dr. L. Vet Nederlands Instituut voor Ecologie

Contact

Secretariaat
Koning Willem I Stichting
drs. Gert van der Houwen MSc,
Secretaris

Contactpersoon
Romy Blankenspoor

p/a VDH Bestuurszaken
Wolga 5
2491 BK Den Haag
Telefoon: 070 - 20 60 171
Email:

Volg ons op social media

Contact