Een betrokken organisatie

Oog voor details

Vakjury Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap

Voor de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap beoordeelt de vakjury van de Koning Willem I Stichting de inschrijvingen en maakt op basis van de beoordelingen een top 12 bekend. De ondernemingen die tot deze top 12 behoren mogen zich tevens inschrijven voor de European Business Awards for the Environment (EBAE) via deze website.

Na de bekendmaking van de top 12 draagt de vakjury drie genomineerden voor aan het bestuur, met een advies voor de winnaar. In de bestuursvergadering van de Koning Willem I Stichting wordt de uiteindelijke winnaar geselecteerd.

De vakjury voor de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap bestaat per 1 juni 2019 uit:

Voorzitter

Mw. A.M.A.E. Rakhorst
Ondernemer en eigenaar duurzaamheid.nl

Leden

Dhr. J.C. Bijlsma Groene Koers
Dhr. ir. R.H. Bossert Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht onderzoek / Kamer van Koophandel
Mw. M. van der Heijden MVO Nederland
Dhr. H. Hollander RA Share Impact Accountants
Dhr. R.H.T.H. Koornstra Tendris
Mw. prof. dr. H.S.M. Kort Hogeschool Utrecht - Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties,
TU Eindhoven - Chair Building Healthy Environments for Future Users
Dhr. L.W. Lageweg Aanjager en bestuurder,
kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel
Mw. mr. drs. M. Minnesma MBA Stichting Urgenda
Dhr. dr. ir. H. Nijhuis Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Dhr J.P. Rutten

Gulpener Bierbrouwerij

Prof. dr. L. Vet Nederlands Instituut voor Ecologie
   
Dhr. ir. T. Wagenaar TW ocil (omnia clarescunt in luce)  - Change manager / director voor maatschappelijke vraagstukken
   

Contact

Secretariaat
Koning Willem I Stichting
drs. Gert van der Houwen MSc,
Secretaris

Contactpersoon
Romy Blankenspoor

p/a VDH Bestuurszaken
Wolga 5
2491 BK Den Haag
Telefoon: 070 - 20 60 171
Email:

Volg ons op social media

Contact