Delen van kennis,
uitwisselen van ervaringen

Ondernemerschap

Over Ondernemerschap

Nederlanders zijn ondernemers, handelaren, ontdekkers. Een bedrijvig volk, met een grote mate van nieuwsgierigheid. We passen ons goed aan onze omgeving aan, zijn niet bang om over grenzen heen te stappen. We spreken onze talen en hebben een neus voor mogelijkheden. Een klein land, met een groot buitenland.

De Koning Willem I Stichting heeft met al die winnaars, sinds 1958, van de Koning Willem I Prijs een schat aan ervaring in huis als het gaat om ondernemerschap. Het uitreiken van de prijs, iedere twee jaar, aan toonaangevende bedrijven, laat zien wat Nederland in huis heeft aan kennis en kunde, als het om ondernemerschap gaat.

Die kennis en kunde wil de Koning Willem I Stichting delen. Dat doet zij door met inhoudelijke partners programma’s op te zetten, of te participeren. Zodat het bedrijfsleven in Nederland, bestaand en aanstormend, kan leren van die ruime ervaring aan ondernemerschap die voorhanden is.

De Koning Willem I Stichting werkt samen met:


nlgroeit is een publiek-private samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken, NLevator en de Kamer van Koophandel. Doelstelling van dit initiatief is om het groeivermogen in het midden- en kleinbedrijf in Nederland te vergroten. Zie hun website voor meer informatie.


De Maatschappij is hét onafhankelijke netwerk voor ondernemende mensen uit overheid, bedrijven en kennisinstellingen. De leden gaan open en onbevangen met elkaar in gesprek. Ze inspireren elkaar om verder te denken dan het eigen vakgebied en eigenbelang. Ook nemen ze initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en een sterke, ondernemende samenleving.

Ondernemerscoaches

Het is bewezen dat ondernemers beter gaan presteren als zij – in meer of mindere  mate – worden bijgestaan door ervaren coaches. Ondernemers die de klappen van de zweep kennen. Die vanuit andere, frisse invalshoeken een ondernemer bijstaan. Niet om ze op hun fouten te wijzen. Nee, om ze vooral te coachen het goede verder te ontwikkelen.

Met deze partijen werkt de Koning Willem I Stichting samen. In de komende periode zullen we hier met regelmaat over gaan communiceren.

Contact

Secretariaat
Koning Willem I Stichting
drs. Gert van der Houwen MSc,
Secretaris

Contactpersoon
Romy Blankenspoor

p/a VDH Bestuurszaken
Wolga 5
2491 BK Den Haag
Telefoon: 070 - 20 60 171
Email: info@kw1prijs.nl

Volg ons op social media

Contact