Het laatste nieuws

In de coulissen van de Koning Willem I Stichting

28 augustus 2023

We spreken algemeen Directeur van de Koning Willem I Stichting Romy Blankenspoor over de activiteiten van de Koning Willem I Stichting in aanloop naar het winnaarsdiner en de start van de inschrijving.

 
Kunt u ons vertellen wat er op dit moment gebeurt binnen de Stichting?

De inschrijving opent traditiegetrouw met het Koning Willem I Winnaarsdiner, dat mede namens de winnaars van de laatste editie wordt aangeboden aan alle oud-winnaars en relaties van de Stichting. Dat betekent dat we nu samen met MUD Jeans, winnaar van de Koning Willem I Plaquette voor duurzaam ondernemerschap; Maan Group, winnaar van de Koning Willem I prijs in de categorie MKB en NXP, winnaar van de Koning Willem I prijs in de categorie grootbedrijf bezig zijn een fantastisch programma samen te stellen. Het diner is niet alleen een feestelijke aangelegenheid, maar ook een belangrijk moment waarop excellent ondernemerschap wordt geëtaleerd, het netwerk samenkomt en het startschot wordt gegeven voor de nieuwe inschrijvingsronde.

Welke rol spelen de voormalige winnaars binnen de Koning Willem I Stichting?

De voormalige winnaars van de Koning Willem I Prijs hebben een belangrijke rol binnen de stichting. Zij zijn immers hét bewijs van de kracht en het succes van Nederlandse ondernemerschap. Door deze parels van het bedrijfsleven zichtbaar te maken zijn zij een bron van inspiratie voor andere ondernemingen. In de netwerkfunctie vervullen zij een sleutelrol bij het oplossen van complexe vraagstukken. Voormalig winnaars worden dan ook met regelmaat betrokken bij activiteiten van de Stichting en zijn aanwezig bij het uitreiking om hun opvolgers te feliciteren. Als ambassadeurs van de Stichting benadrukken zij bovendien het belang van een gezond ondernemingsklimaat voor de welvaart in Nederland.

Hoe ziet het winnaarsdiner eruit en wat is de betekenis ervan voor de Koning Willem I Stichting?

Het winnaarsdiner markeert de opening inschrijving en is daarmee een belangrijk event van de Stichting. Tijdens het diner vindt de Koning Willem I Lezing over Ondernemerschap plaats. Deze lezing heeft iedere editie een andere vorm en andere inhoud. Dit jaar is dit in de vorm van een ‘talking diner’. Tijdens korte KWI Talks tussen de gangen door kijken we door verschillende lenzen naar het ondernemerschap van de toekomst. Ten slotte worden de winnaars van de Koning Willem I Prijs in het zonnetje gezet en wordt hun ondernemingsschap gevierd. Het is een gelegenheid voor voormalig winnaars om de nieuwe winnaars te ontmoeten en invulling te geven aan de netwerkfunctie van de Stichting.

De inschrijving opent op 1 september 2023. Waarom moeten bedrijven meedoen aan deze prijs?

De Koning Willem I Prijs wordt gezien als de Oscar onder de ondernemingsprijzen. Het is de enige onafhankelijke prijs met ruim 60 jaar historie en betrokkenheid van het Koninklijk Huis. Zoals de laatste winnaar in het MKB segment zei: “het voelt als een buitengewone erkennen, een soort vinkje achter je naam, waar we ontzettend trots op zijn”. Zowel de economische als de maatschappelijke impuls die de prijs oplevert wordt als impactvol ervaren. Bovendien hebben vele winnaars een verbetering van de positie op de arbeidsmarkt ervaren. Met de huidige krapte is het winnen van de prijs een fijne boost voor de zichtbaarheid van bedrijven.

Hoe belangrijk is de steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de Koning Willem I stichting?

Beide ministeries zijn belangrijke initiatiefnemers geweest bij de totstandbrenging  van de Koning Willem I Prijzen. EZK werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaat neutrale samenleving en een sterke, open economie. IenW werkt aan een mooier Nederland en draagt zorg voor een land met schone lucht, een schone bodem en schoon water. Een land waar men zuinig omgaat met grondstoffen en waar materialen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt worden. De Koning Willem I Stichting (KWIS) stimuleert goed ondernemerschap en maakt inspirerende voorbeelden zichtbaar door het uitreiken van de Koning Willem I Prijzen. Want goed ondernemerschap is van onschatbare waarde voor onze economie en samenleving. Het zijn de ondernemers die duurzame economische groei en werkgelegenheid creëren. Met hun innovatiekracht dragen zij wereldwijd bij aan de oplossingen van complexe vraagstukken.

Hoe ziet de toekomst van de Koning Willem I stichting eruit?

We zijn trots op de afgelopen jaren waarin we hebben laten zien dat de Stichting een belangrijke rol speelt bij het stimuleren en inspireren van ondernemend Nederland. We zullen ons blijven inzetten om het belang van ondernemerschap te onderstrepen en om de Nederlandse economie te versterken. Ik kijk uit naar de parels van ons bedrijfsleven welke we in de komende jaren nog gaan ontdekken.

Vorig artikelOverzicht Volgend artikel